En permeabel stadsbyggnadsstruktur                     

 

 

Stadsbyggnadsprinciper

 

Fas: Stadsbyggnadsprogram
Program: Cirka 4500 nya och 500 befintliga bostäder, verksamhetslokaler för vård och service, 3 skolor, 60 förskoleavdelningar, 1 idrottshall, 4 M-hus, ny gatustruktur, parker och torg i Sköndal, Stockholm.
År: 2015 – 2019
Beställare: Stadsbyggnadsnämnden, Stockholms stad
Roll: Veronika Borg, planprojektledare och stadsplanerare/Sbk Stockholm
Samarbeten: Martin Styring m fl/Sbk. Stiftelsen Stora Sköndal (markägare) och Malmegårds (markägare), Ebab, Kjellander Sjöberg, Landskapslaget, Ekologigruppen, Tyréns trafik m fl. Illustrationer: Kjellander Sjöberg, Landskapslaget och Sbk

 

Tillitsstruktur med granskapsprinciper

 

     

     

Visionsbilder Stora Sköndal 2035.

 

Illustrationsplan Stora Sköndal 2035.