Filosofi för en brukarnära stadsutveckling

Rum – rörelse – relationer

  • Fokus på sociala, ekologiska och socioekologiska frågor för att skapa miljöer där människor vill träffas.
  • Analyser och scenarier som tydliggör konsekvenser och möjligheter för framtiden.

  • Strukturering och gestaltning av platser, rörelserum och stadsdelar som förenar olika skalor till en helhet där viktiga målpunkter nås inom 15 minuter.

  • En process som väger ihop olika intressen – med tydliga ställningstaganden till mobilitetsbehov och stadens arkitektur, natur- och kulturmiljö.

  • Samskapande genom tidiga dialoger och samarbete med alla aktörer.

Portfolio

Visioner i norr

Framtidsberättelse Boden: Hur kan vi överbrygga det upplevda avståndet mellan Boden och Luleå? ...

Stora Sköndal

En permeabel stadsbyggnadsstruktur            ...

Magelungens strand

Sammankopplande länk till Fagersjö            ...

Hjorthagsparken

Att bygga natur i ett fd stenbrott            ...

Rinkeby – Ursvik

Ny bro förändrade vistelse- och rörelsemönster          ...

Filmade intervjuer och mentala kartor

Se filmen 'Rum för förändring' här            ...

Kiruna flyttar

En stadsstruktur som prioriterar det rörliga friluftslivet        ...

Om Veronika Borg


Jag är landskapsarkitekt och stadsplanerare och har arbetat för både privata och offentliga beställare. Jag arbetar gärna på ett undersökande och öppet sätt tillsammans med de inblandade aktörerna. Jag är van att leda kreativa processer, planprocessen och projektering med workshopen och utveckling av alternativa scenarier som ett viktigt verktyg.

Jag lägger stor vikt vid tidiga dialoger, noggranna analyser, det gemensamma målet och gestaltningen – alltid med fokus på sociala, ekologiska och socioekologiska frågor för att skapa miljöer där människor vill träffas, för att få vardagen att fungera och för att underlätta beteendeförändringar. Se mitt CV här.

Kontakt

Veronika Borg
Landskapsarkitekt LAR/MSA och stadsplanerare

Telefon
07 33 49 11 77

Mejl
veronika@borgco.se

Adress
Borg & Co AB, Sveavägen 98, 113 50 Stockholm