Stora Sköndal

Stora Sköndal 2035. Visionsbild. Fas: StadsbyggnadsprogramProgram: Cirka 4500 nya och 500 befintliga bostäder, verksamhetslokaler för vård och service, 3 skolor, 60 förskoleavdelningar, 1 idrottshall, 4 M-hus, ny gatustruktur, parker och torg i Skö...

Read More
Hjorthagsparken

Hjorthagsparken

Stigen genom Hjorthagsparken med nya bron till höger. Visionsbild. Fas: Parallellt uppdrag, gestaltningsprogram och projektering etapp 1Omfattning: Ny park med träbro, parklek och dagvattenanläggning i Norra Djurgårdsstaden, StockholmÅr: 2008 – 2...

Read More