Hjorthagsparken

Att bygga natur i ett fd stenbrott                     

 

Fas: Parallellt uppdrag, gestaltningsprogram och projektering etapp 1
Omfattning: Ny park med träbro, parklek och dagvattenanläggning i Norra Djurgårdsstaden, Stockholm.
År: 2008 – 2012
Beställare: Exploateringskontoret, Stockholms stad
Roll: Veronika Borg, ansvarig landskapsarkitekt, Grontmij
Samarbeten: Program: Lisa Hellberg, Albin Ahlqvist och Martin Palmlund/Grontmij. Projektering etapp 1 och träbro: La, konstruktion och VA/Grontmij. Illustrationer: Grontmij.

 

 

 

 

 

 

 

Träbro.

 

 

 

 

 

 

 

 

Förslag till lekplats och utkik på berget.

 

Illustrationsplan.