Ny bro förändrade vistelse- och rörelsemönster                     

 

Fas: Gestaltningsprogram, projektering av bro
Omfattning: Upprustning av Rinkeby allé och angränsande platser samt ny bro till Ursvik.
År: 2010-11
Beställare: Trafikkontoret, Stockholm
Roll: Veronika Borg, landskapsarkitekt/Grontmij
Samarbeten: Johanna Rydberg och Anna Lundvall/Grontmij La, Grontmij trafik och konstruktion. Illustrationer: Grontmij

Materialförslag.

 

Ny bro mellan Rinkeby och Ursvik. Visionsbild.

 

Ny bro mellan Rinkeby och Ursvik. Vy.