Hjorthagsparken

Hjorthagsparken

Stigen genom Hjorthagsparken med nya bron till höger. Visionsbild. Fas: Parallellt uppdrag, gestaltningsprogram och projektering etapp 1Omfattning: Ny park med träbro, parklek och dagvattenanläggning i Norra Djurgårdsstaden, StockholmÅr: 2008 – 2...

Read More