Stora Sköndal

Stora Sköndal 2035. Visionsbild. Fas: StadsbyggnadsprogramProgram: Cirka 4500 nya och 500 befintliga bostäder, verksamhetslokaler för vård och service, 3 skolor, 60 förskoleavdelningar, 1 idrottshall, 4 M-hus, ny gatustruktur, parker och torg i Skö...

Read More