En stadsstruktur som prioriterar det rörliga friluftslivet                     

 

Fas: Inbjuden tävling
Omfattning: Flytt av befintliga bostäder och verksamheter. Placering av nya bostäder, nytt stadshus, nya skolor, idrott och kultur, ny gatustruktur, parker och torg.
År: 2012-2013
Beställare: Kiruna Kommun
Roll: Veronika Borg, landskapsarkitekt och stadsplanerare/Grontmij
Samarbeten: MVRDV och BSK arkitekter, Johanna Rydberg/Grontmij La, Nils-Göran Nilsson/ Grontmij trafik.

 

Torget med det nya stadshuset. Visionsbild MVRDV, BSK och Grontmij.

 

Illustrationsplan Kiruna flyttar mot öster. Visionsbild MVRDV, BSK och Grontmij.